Online Radio

Sunday, July 30, 2023

new deuda at kalikot Rama SS, Naraharinath नयाँ देउडा कालिकाेटकाे नरहरीनाथ @रमा मा.विमा

किर्डाक, नेपालकाे सहजिकरण, प्लान इन्टरनेसनलकाे सहयाेग र गाउँपालिका संगकाे समन्वयमा राम माध्यामिक  विद्यालयकाे  आयाेजनामा सञ्चालीत पढाइ मेलामा सान नानि हरूले पढाइ कुना र सिकाइ केन्द्रका बारेमा गित मार्फत भावना पाेख्दै ।।।।।।।


Post a Comment

Start typing and press Enter to search